Om os
ABC- Hverdag består af socialfagligt og pædagogisk professionelt personale, der alle har mange års erfaring med arbejdet i socialpædagogiske forhold og problematikker.
 
Folderfoto - Om os
Således har vi de seneste 20 år bevæget os på alle niveauer i det pædagogiske felt, fra støttepædagog / medhjælper over aflastning, til universitets- og forskningsverdenen og har alle årene haft fokus på og omdrejningspunkt omkring indsatser knyttet til børn- og un - geområdet. Det er vigtigt for os, at omgive os med medarbejdere, der brænder for relati - onsarbejdet. Samtidig sætter vi fagligheden i højsæde, og benytter os af forskellige faglige konsulenter, der kan give sparring og supervi - sion, så vi altid er i faglig udvikling.
Vi er motiveret af et ønske om, gennem en videns- og evidensbaseret tilgang samt en gennemsigtig produkt- og sagsportefølje, at løfte velfærdsopgaver, der gør en forskel for barnet/den unges trivsel og udvikling. Vi er bevidste om, at dette kræver en eklektisk tankegang, hvor systemisk, narrativ og psy - kodynamisk pædagogik skal gå hånd i hånd, for at bibringe familien empowerment.
Derfor er vores tilgang i relationsarbejdet, knyttet op på samarbejde med det netværk, der omgiver familien og barnet/den unge. Vores afsæt er altid i det enkelte individ og den unikke sag. Dette gør at den pædagogisk faglige tilgang varierer for at sikre den bedste faglighed, der kan skabe udvikling og trivsel hos familien og barnet/den unge. Relations - arbejdet tager udgangspunkt i de fastsatte mål, med udgangspunkt i helhedssynet på barnet/den unge og familien for at de kan genvinde styrken i eget liv.
Vi sætter samarbejde i højsæde, og indgår altid i tæt dialog med barnet/ den unge og familiens nære relationer og daglige om - gangskreds. Vi indgår i hyppig dialog med sagsbehandler for at sikre at målene for ud - viklingen og trivslen hos familien og barnet/ den unge opnås. Samtidig opdaterer vi sags - behandler ud over det lovmæssige krav, da vi har erfaring med, at kongruens mellem famili - en og myndigheden skaber de bedste vilkår for udvikling og opnåelse af de fastsatte mål.


Senest opdateret 04.04.2016 18:07 af APR