Kontaktperson
Børn og unge
 
Folderfoto - Kontaktperson
I vores arbejde balancerer vi imellem at udforme vores indsatser på baggrund af på den ene side vores faglighed/vidensbasering og vores mangeårige erfaring med arbejdet med støttekrævende børn og unge, og på den anden side en nysgerrig og innovativ tilgang til barnets/dens unges livssituation, - perspektiver og udfordringer, da disse altid vil være af en individuel karakter.
Der vil altid i arbejdet omkring den unge være flere ressourcepersoner tilknyttet – hhv. en primær og sekundær. Dette sikrer at der altid – også i tilfælde af eks. Sygdom, ferie eller andet – er en ”livline” for den unge.
Der udarbejdes status efter de første 3 måneder og derefter hver 6 måned.
Vi har udover det egentlige kontaktpersonsarbejde med den unge erfaring med nedenstående porteføjle af tilbud i og omkring arbejdet med den unge.
  • Kontaktperson som bindeled imellem den unge og andre aktører.
  • 'Kommunikation samarbejdspartnere imellem, som kan støtte den unge i forhold til job, skole, uddannelse, sociale problemer m.m.
  • Fast støtte til unge med længerevarende behov for mild ”resocialisering” eks. lektiehjælp, økonomistyring i forhold omkring hygiejne, kost, at holde aftaler, personlig grænsesætning, reflektering ift. adfærd i forskellige sammenhænge, sætte sig mål og forfølge dem realistisk osv. 
  • I forhold til fritidslivet 
  • Hvis de er socialt svage
  • Unge, der mangler en voksen at snakke med 
  • Forældresamarbejde om den enkelte unge


Senest opdateret 04.04.2016 18:09 af APR