Botræning
Med eller uden kontaktperson
 
Folderfoto - Botræning
Botræning i lejlighed med kontaktperson
Botræning og efterværn til unge i alderen 16-23 år. Den unge får stillet en af vores boliger til rådighed. Boligen er en lejlighed på 30-50m2 med eget bad/toilet og køkken. Lejligheden er placeret i almindelige ejerforeninger. De unge er således ikke placeret i sammenhæng med andre personer/unge, med tilsvarende behov og udfordringer. Vi arbejder på inklusion i en hverdag, der i så høj grad som muligt afspejler den hverdag den unge vil møde efter endt botræning/efterværn. I et efterværn vil arbejdet med den unge sigte imod det selvstændige liv efter endt botræning. Der vil være fokus på indførelse i uddannelsessystemet og gennemførelse af dette, samt/eller indførelse i arbejdsmarkedet.
 
Botræning i lejlighed uden kontaktperson
Der er muligt at anbringe i lejlighed uden at tilkøbe kontaktpersons-timer hos os, hvis der er i forvejen er tilknyttet en kontaktperson til den unge, og hvis det af anbringende myndighed vurderes at den unge profiterer bedst af at beholde denne. Det vil også være en mulighed at anbringende myndighed køber/benytter sig af både fungerende kontaktperson samt tilkøber kontaktpersons-timer hos os. I dette tilfælde vi l vi lave et samarbejde med den eksisterende kontaktperson.


Senest opdateret 04.04.2016 18:10 af APR