§85
Pædagogisk støtte
 
Folderfoto - §85
Der ydes støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppen er borgere med psykiatriske diagnoser og/eller sociale problematikker.
 
Indsatsen vil ske i samarbejde med borgeren. Der er fokus på motivering, guidning, struktur og støtte, med henblik på udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder.
 
Der kan blandt andet ydes støtte til:
  • Struktur/mestring af hverdagen, støtte, motivering og guidning i forbindelse med praktiske opgaver i hjemmet. Motivering og guidning til egenomsorg. Motivering til deltagelse i sociale tilbud og socialt netværk.
  • Støtte og guidning til etablering af socialt netværk.
  • Pædagogisk ledsagelse i forbindelse med behandlingstilbud.
 
Der vil blive ydet en helhedsorienteret indsats med fokus på delmål, der tager udgangspunkt i den pædagogiske handleplan. Den pædagogiske handleplan vil blive udarbejdet i samarbejde med borgeren. Der vil løbende blive evalueret på indsatsen og handlekommunen vil blive holdt underrettet ift. regulering af mål for handleplanen og evt. regulering af timer.
 
Den pædagogiske § 141 handleplan vil tage afsæt i handlekommunens § 140 handleplan. Der vil blive udarbejdet statusudtalelser til opfølgning engang årligt eller efter behov. Den pædagogiske støtte vil blive udført af professionelle medarbejdere med en bred erfaring inden for det psykiatriske område.


Senest opdateret 04.04.2016 18:19 af APR