Mentor
 
Folderfoto - Mentor
Der ydes mentorstøtte, for at styrke, motivere, guide og vejlede i forhold til job- eller uddannelsessøgning, eller fastholdelse i job eller uddannelse.
 
Målet er at støtte arbejds- eller uddannelsessøgende i fastholdelse af uddannelse eller arbejdet, så denne kan forsørge sig selv, samt give støtte til personer, der har særligt behov for hjælp til at komme i arbejde i eller uddannelse. Mentoren vil arbejde hen imod selvstændiggørelse.
 
Mentorstøtten vil blive klart beskrevet i målsætninger, hvor de opgaver mentoren skal bistå med, vil være tydelige.


Senest opdateret 04.04.2016 18:18 af APR