Familiebehandling
 
Folderfoto - Familiebehandling
Der ydes familiebehandling i forhold til serviceloven. Familiebehandlingen vil tage udgangspunkt i de opgaver eller den handleplan, som socialrådgiveren har givet. Det overordnede formål med familiebehandlingen er at sikre barnet/børnenes udvikling og trivsel og i samarbejde med familien at fremme denne. Dette vil ske ved at give barnet/børnene et trygt omsorgsmiljø, hvor de voksne skal være stabile og kunne skabe den struktur for barnet/børnene som de har behov for.
 
Der vil i familiebehandlingen blive inddraget de parter, som har kendskab og betydning for barnet/børnene. Dette vil være i samarbejde med forældre og barn/børn.
 
  • Der kan observeres i familien i forholdt il udarbejdelse af § 50 og /eller handleplan
  • Der kan vejledes i familien i forhold til samspillet med barnet/børnene, søskende og/eller forældrene imellem. 
  • Der kan konflikthåndteres så der via mægling eller mediation bliver mæglet mellem de parter, der er i konflikt. 
  • Der kan ydes praktisk pædagogisk hjælp i hjemmet, hvor der vil blive udarbejdet strategier til struktur fremadrettet. 
  • Der kan ydes familiebehandling ved vejledende samtaler med barn/børn samt forældre
  • Der kan ydes familiebehandling ved skilsmisse, hvor konfliktniveauet er stort. 
  • Der kan ydes familiebehandling via råd og vejledning til at fastsætte strukturer og rammer, og fastholde disse, så barnet/børnene kan trives i et trygt hjemmemiljø
 
Der vil blive udarbejdet en statusrapport, der vil være socialrådgiveren i hænde en uge før statusmødet. Statussamtalerne samt rapporterne vil følge gældende lovgivning. Det vil sige, at første rapport vil ligge efter tre måneder, og efterfølgende status vil være efter 6 måneder.


Senest opdateret 04.04.2016 18:22 af APR